"Lle mae Dreigiau, mae yna aur, mae Dreigiau wrth eu bodd ag aur, rydyn ni bob amser yn ymdrechu i ddod â mwy o fedalau aur yn ôl i'r clwb."

"Where there be Dragons, there be gold, Dragons love gold, we are always striving to bring more gold medals back to the club."

Welsh English

Data may be collected by Google Analytics to analyse website usage.
Gall data gael ei gasglu gan Google Analytics i ddadansoddi defnydd gwefan.